핀란드 뉴스 – kodittoman Markku Korhosen teltta paloi maan tasalle

kodittoman

1. 기사 본문

원문 링크 : Yle uutiset

kodittoman 는 koditon(집이 없는, 노숙자/homeless)의 속격입니다.

1.1 제목 및 표제

Oululaisen kodittoman Markku Korhosen teltta paloi maan tasalle – “Kaikki meni, nyt otan kaljan”
오울루의 노숙자 마륵꾸 꼬르호넨(Markku Korhonen)의 텐트가 불타버렸습니다 – “전부 사라졌어요, 이제 전 술이나 마실래요”

Markku Korhonen sanoo, että palo olisi sytytetty tahallaan.
마륵꾸 꼬르호넨이 불은 의도적으로 붙혀졌다고 말합니다.

Pelastuslaitos ei kuitenkaan tiedä palon syttymissyytä.
구조부서는 어찌됬건 불이붙은 원인을 알지 못합니다.

1.2 본문

Oululaisen kodittoman Markku Korhosen teltta paloi tänään puolen päivän jälkeen.
오울루의 노숙자 마륵꾸 꼬르호넨의 텐트가 오늘 오후 이후에 불타버렸습니다.

Korhonen sai tietää asiasta iltapäivällä.
꼬르호넨이 오후에 이 사실을 알아차렸습니다.

Mies on ymmärrettävästi surullinen ja vihainen tapahtuneesta.
남성은 일어난 일에 대해서 당연하게 슬펐고 화가 났습니다.

Korhosen koko omaisuus paloi: teltta, makuupussi ja muutamat vaatteet.
꼬르호넨의 모든 소지품이 불탔습니다: 텐트, 침낭 그리고 몇몇 옷들.

– Kaikki meni. Nyt otan kaljan tai kaksi.
– 전부 사라졌어요. 이제 맥주나 한캔 또는 두캔 마실래요.

Korhosen mukaan kaksi lasta oli polttanut teltan.
꼬르호넨에 따르면 2명의 아이가 텐트를 불태웠다고 합니다.

Hän ei itse ollut paikalla polton tapahtuessa, mutta lähistöllä oli hänen mukaansa ollut useita silminnäkijöitä.
그는 사건이 일어날 때 현장에 있지 않았습니다, 그러나 근처에 그와 함께 몇몇 목격자들이 있었습니다.

– Jos saan ne lapset kiinni, raahaan ne vanhempiensa luo vaikka käsiraudoissa.
– 만약 그 아이들이 잡힌다면, 비록 그들에게 수갑이 채워져 있어도 그들의 부모에게 끌고갈겁니다.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivystävä paloesimies kuitenkin kertoo, että palon syytä ei viedä tiedetä,
eikä heillä ole tietoa että paikalla olisi ollut silminnäkijöitä.
오울루-꼬일리스마아(Oulu-Koillismaa)의 구조부서에서 불려온 소방관이 불의 원인은 아직 모릅니다, 장소에 있었던 목격자들에게도 정보가 없다고 말합니다.

Teltta oli täysin tulessa, kun palokunta saapui paikalle.
소방서가 현장에 도착했을 때 텐트는 완전히 불에 덮였었습니다.

Myöskään poliisilla ei ole tietoa asiasta.
경찰들 조차도 사건에 대해 정보가 없습니다.

Korhonen kertoo olleensa koditon nelisen vuotta.
꼬르호넨이 약 4년간 집없이 지냈다고 말합니다

Viime vuonna hän nousi julkisuuteen, kun koki leimautuneensa ihmisroskaksi asunnottomiin liittyvän lehtijutun vuoksi.
집이없는것과 관련된 신문기사로 인하여 그가 인간쓰레기로 낙인받았다는 것을 경험하였을 때, 작년 그는 매스컴의 관심을 받았습니다.

** Yöpaikkaa ei ole tiedossa
** 밤을 지세울 장소가 없습니다

Markku Korhonen ei tiedä, mihin suuntaa seuraavaksi yöksi.
마륵꾸 꼬르호넨은 다가올 밤을 위해 어디로 가야할지 모릅니다.

– En tiedä mihin menen yöksi. Ehkä rappukäytävään, roskikseen tai johonkin pahvilaatikkoon.
– 밤을 위에 어디로 가야할지 모르겠어요.

Korhonen sai aiemmin kesällä lahjoituksia tuntemattomilta ihmisiltä, jotka halusivat auttaa koditonta miestä.
꼬르호넨은 이전 여름에 노숙자들을 도와주고 싶어하는 알지 못하는 사람들에게서 기부를 받았습니다.

Myös ne tuhoutuivat palossa. Korhonen sanoo, ettei aio kieltäytyä avusta jatkossakaan.
그것들조차 불로인하여 파괴되었습니다. 꼬르호넨이 추후에도 도움을 거절하지 않을거라 말합니다.

– Jos uudet kamat saan, niin laitan sinne riistakameran. Jäävätpähän ensi kerralla kiinni.
– 만약 새 잡동사니들을 얻으면, 그곳에 (정확하게뭔지 모르겠습니다)카메라를 설치할거에요. 다음 번에는 잡을겁니다.

Markku Korhoselle tarjottiin kesällä myös taloa Haminasta, mutta hän on kieltäytynyt tarjouksesta.
여름에 마륵꾸 꼬르호넨에게 하미나(Hamina)에서 집이 제공되었습니다, 그러나 그는 제공받은 것을 거절하였습니다.

– En lähde Haminaan. Minulla olisi niin pitkät matkat tänne hoitelemaan asioita.
– 전 하미나로 떠나지 않아요. 저에겐 여기까지 여러가지 것들을 보러 긴 여행을 했어요.

Kaleva uutisoi tulipalosta aiemmin päivällä.
깔레바(Kaleva)가 화재에 대해서 더 일찍 보도하였습니다.

2. 어휘

핀란드어 한국어 영어 비고
teltta 텐트 tent
palaa 불타다 to burn
maan tasalle
kalja 맥주 beer
sytyttää 불을 붙히다 to ignite
syttyä 붙이 붙다 to be ignited
tahallaan 의도적으로 intentionally, on purpose
ymmärrettävästi 당연하게도 understandably
omaisuus 소지품 one’s properties
makuupussi 침낭 sleeping bag
muutama 약간 a few, some
lähistö 인근, 부근, 근접, 인접 vicinity, proximity
silminnäkijä 목격자 eyewitness
saada kiinni 체포하다 to arrest
raahata 끌다 to drag
käsiraudot 수갑 handcuffs
päivystää 불려오다 to be called
palokunta 소방서 fire department
nelisen 약 4 about 4
julkisuus 매스컴의 관심 publicity
kokea 경험하다 to experience
leimautua 낙인찍히다 to be marked
ihmisroska 인간쓰래기 human trash
liittyvä 관련된 related
liittää 관련시키다 to relate, to join
liityä 관련되다 to be related
lahjoitus 기부 donation
tuhoutua 파괴되다 to be destroyed
tuhota 피해를주다 to damage, to destroy
kieltäytyä 거절하다 to refuse
kama 잡동사니 odds and ends
rappukäytävä 계단 stairway
roskis 쓰래기통 garbage can
pahvilaatikko 판지박스 cardboard box

3. 다른 핀란드 뉴스

핀란드 뉴스

4. 참조