핀란드 뉴스 – Metsästä löytyi markkoja ja maatunut asiakirja

markkoja

1. 기사 본문

원문 링크 : Yle uutiset

markkoja 는 markka(마르카/markka)의 비정격 복수형입니다.

1.1 제목 및 표제

Metsästä löytyi markkoja ja maatunut asiakirja, jonka kadottamisesta armeijan käyneitä rangaistiin ennen
이전에 군대에 다녀온 사람이 잃어버려 (그를) 처벌받게 만든 마르까와 부패된 서류가 숲에서 발견되었습니다.

– mihin sotilaspassia tarvitaan?
– 군인여권이 어디에 필요한가?

Monella armeijan käyneellä on lipastossa sotilaspassi. Onko siitä jotain hyötyä?
군대에간 많은 사람들 가슴주머니에 군사여권이 있습니다. 그것에 무언가 유용한 점이 있나요?

1.2 본문

Janette Saarinen teki erikoisen löydön metsästä Tampereella toukokuussa.
야넷떼 사아리넨(Janette Saarinen)이 5월 탐페레 숲에서 특별한 발견을 했습니다.

Suositulta ulkoilualueelta Kaupin metsästä löytyi vanha lompakko ja vanha sotilaspassi.
까우삐(Kauppi) 숲의 유명한 야외활동 지역에서 오래된 지갑과 군인여권이 발견되었습니다.

– Pussissa oli muutamia markkoja ja kruunuja, Saarinen kertoo.
– 여권에는 마르카와 크로네동전이 조금 있었습니다, 사아리넨이 말합니다.

Janette Saarinen huhuili omistajaa tamperelaisessa Facebook-ryhmässä, jossa löytö herätti paljon kiinnostusta.
야넷떼 사아리넨이 탐페레거주자 페이스북에 소유자(주인)을 찾는다고 소문을 냈습니다, 페이지에서 발견은 많은 흥미를 이끌어 냈습니다.

Omistajaa ei ole Saarisen mukaan kuitenkaan löytynyt.
사아리넨에 따르면 어째됬건 주인을 찾지 못했다고 합니다.

Passin sivut ovat maatuneet. eli johtolankoja ei ole.
여권의 페이지들이 부패되었습니다. 그래서 어떠한 단서도 없습니다.

1. Nykyään luottokortin mallinen
1. 요즘날의 신용카드 형태

Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimistossa ei uskalleta arvata tarkkaan, kuinka vanha löytynyt sotilaspassi on.
방위군의 Pirkanmaa 지역 사무소에서는 얼마나 반견된 군인여권이 오래됬는지 감히 추측하지 않습니다.

– Vanha se on joka tapauksessa, majuri Veli Rajala sanoo.
– 오래됬어요 그것은 어찌됬든지요, (군인)소령 벨리 라얄라가 말합니다.

Nykyään sotilaspassi on luottokortin kokoinen. Siitä löytyy nimi, joukko-osasto, palvelusvuorokaudet ja kotiuttamispäivämäärä.
요즘날의 군인여권은 신용카드 사이즈입니다. 그것에서 이름, 부대, 복무기간, 전역일자를 볼 수 있습니다.

Henkilötunnusta sotilaspassissa ei Rajalan mukaan ole.
라얄라에 따르면 군사여권에 ID번호가 없다고 합니다.

Aikaisemmin sotilaspassiin merkittiin myös esimerkiksi ylennykset.
더 일찍 군사여권에는 예를 들어 진급날(로 추정 또는 자기정보) 또한 기록되었습니다.

2. Käy työtodistuksen tavoin
2. 경력 증명서로 사용

Aiemmin sotilaspassin hukkaamisesta tai tuhoamisesta saattoi saada sakot. Enää sen hukkaaminen ei ole rangaistavaa.
이전 군사여권의 분실 또는 파기시에 아마 패널티를 받았습니다. 더이상 그것의 분실은 처벌사항이 아닙니다.

Aluetoimistossa ei saa enää uutta sotilaspassia hukkuneen tilalle, mutta palvelustodistuksen voi saada.
지역사무소는 더이상 사망자들에 대한 새로운 군사여권을 받지 않습니다, 그러나 복무증명서를 받을 수 있습니다.

Palvelustodistus käy Rajalan mukaan todistuksena tietyillä aloilla, kun esimerkiksi pyrkii töihin tai opiskelemaan.
복무증명서는 라얄라에 따르면 예를들어 구직을 하거나 공부를 하려고 할 때 특정분야에서 증명서로 사용됩니다.

Siitä selviää, onko varusmies saanut johtajakoulutusta tai toiminut esimerkiksi kuljettajana.
이를 통해서 군인이 지도자 교육을 받았거나 어떤 분야 예를들어 운전병으로 일했는지 확인할 수 있습니다.

Sotilaspassia voi käyttää myös esimerkiksi passia hakiessa, jos ehdot täyttyvät.
만약 조건이 충족되면, 군인여권은 또한 예를 들어 여권을 찾을 때 사용할 수 있습니다.

2. 어휘

핀란드어 한국어 영어 비고
markka markka
maatua 분해되다, 부패하다 to decompose, to decay
kadottaa to lose, to disappear
armeija army
rangaista to punish
sotilas soldier
passi passport
lipasto bureau, chest
hyötö benefit, advantage
löytö discovery
suosittu popular, femurs
muutama some, a few
kruunu krone, corona
huhuilla to rumor
omistaja owner, lord
ryhmä group
herättää to wake up
kiinnostus interest
sivu page
eli so that
johtolanka clue, hint
nykyään nowadays
luottokortti credit card
mallinen template, pattern
puolustusvoimat defence forces
aluetoimisto regional office
ulkaltaa to dare, to venture
arvata to guess
tarkka exact, prompt
majuri major
kokoinen sized
joukko-osasto unit
palvelusvuorokausi the period of service
kotiuttamispäivämäärä expiration term of service
henkilötunnus ID number
merkitä to mark, to stamp
ylennys promotion
työtodistus proof of employment
tapa habit, way, manner
hukata to missplace, to lose
tuhota to damage, to destroy
saattaa may
sakko penalty
jonkun tilalle instead
pyrkiä to try
tietty certain, specific
ala field
selvitä(4) to become clear
varusmies solider, serviceman
ehto condition, term
täyttää to fulfill

3. 다른 핀란드 뉴스

핀란드 뉴스

4. 참조